4 Mayıs 2013 Cumartesi

DEMOKRAT PARTİ HÜKÜMETLERİ

D.P. DÖNEMİ (14.05.1950 –  26.05.1960) HÜKÜMETLERİ VE BAKANLAR KURULU ÜYELERİ (VEKİLLER VE VEKÂLETLER)

1.  MENDERES HÜKÜMETİ BAKANLAR KURULU,
     22 MAYIS 1950 – 09 MART 1951

Başbakan                                 Adnan MENDERES                İstanbul
Başbakan Yardımcısı                Samet AĞAOĞLU                   Manisa
Devlet Bakanı                           Fevzi Lütfi KARAOSMANOĞLU        Manisa
Adalet Bakanı                          Halil ÖZYÖRÜK                     İzmir
Milli Savunma Bakanı               Refik Şevket İNCE                  Manisa
İçişleri Bakanı                          Rüknettin NASUHİOĞLU        Edirne
Dışişleri Bakanı                        Fuad     KÖPRÜLÜ                 İstanbul
Maliye Bakanı                          Halil AYAN                            Bursa
                                               Hasan POLATKAN                İstanbul
Milli Eğitim Bakanı                   Hüseyin Avni BAŞMAN          İzmir
                                               Ahmet Tevfik İLERİ                Samsun
Bayındırlık Bakanı                    Fahri BELEN                           Bolu
                                               Kemal ZEYTİNOĞLU             Eskişehir
Ekonomi ve Ticaret Bakanı       Zühtü Hilmi VELİBEŞE           İzmir
Sağ. ve Sos.Yardım Bakanı       Nihat Reşat BELGER              İstanbul
                                               Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ       İzmir
Gümrük ve Tekel Bakanı          Nuri ÖZSAN                           Muğla
Tarım Bakanı                           Nihat İYRİBOZ                       Çanakkale
Ulaştırma Bakanı                      Ahmet Tevfik İLERİ                Samsun
                                               Seyfi KURTBEK                     Ankara
Çalışma Bakanı                        Hasan POLATKAN                Eskişehir
                                               Ahmet Hulusi KÖYMEN         Bursa
İşletmeler Bakanı                     Mehmet Muhlis ETE                Ankara
***
2. MENDERES HÜKÜMETİ BAKANLAR KURULU,
    09 MART 1951 – 17 MAYIS 1954

Başbakan                                 Adnan MENDERES                İstanbul
Başbakan Yardımcısı                Samet AĞAOĞLU                   Manisa
Devlet Bakanı                          Fethi ÇELİKBAŞ                     Burdur
Refik Şevket İNCE                  Manisa
Fevzi Lütfü KARAOSMANOĞLU      Manisa
Yunus Muammer ALAKANT  Ağrı                            
Hüseyin Celal YARDIMCI      Zonguldak
Adalet Bakanı                          Rüknettin NASUHİOĞLU        Edirne                      
Osman Şevki ÇEÇEKDAĞ      Ankara
Milli Savunma Bakanı               Ahmet Hulusi KÖYMEN         Bursa
                                               Seyfi KURTBEK                     Ankara
                                               Kenan YILMAZ                     Bursa
İçişleri Bakanı                          Halil ÖZYÖRÜK                     İzmir
                                               Fevzi Lütfü KARAOSMANOĞLU       Manisa
                                               İbrahim Etem MENDERES           Aydın
Dışişleri Bakanı                        Fuad KÖPRÜLÜ                     İstanbul
Maliye Bakanı                          Hasan POLATKAN                Eskişehir
Milli Eğitim Bakanı                    Ahmet Tevfik İLERİ                Samsun
                                               Rıfkı Salim BURÇAK               Erzurum
Bayındırlık Bakanı                     Kemel ZEYTİNOĞLU             Eskişehir
Ekonomi ve Ticaret Bakanı       Mehmet Muhlis ETE                Ankara
                                               Fethi ÇELİKBAŞ                     Burdur
                                              Ali Enver GÜRELİ            Balıkesir
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı      Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ       İzmir
Gümrük ve Tekel Bakanı          Rıfkı Salim BURÇAK               Erzurum
                                               Nuri ÖZSAN                           Muğla
                                               İbrahim Sıtkı YIRCALI                  Balıkesir
                                               Emin KALAFAT        
Tarım Bakanı                           Nedim ÖKMEN                       Maraş
Ulaştırma Bakanı                      Seyfi KURTBEK                     Ankara
                                               Yümnü ÜRESİN                      Bilecik
Çalışma Bakanı                        Nuri ÖZSAN                           Muğla
                                               Samet AĞAOĞLU                   Manisa
                                               Hayrettin ERKMEN
İşletmeler Bakanı                     İbrahim Hakkı GEDİK              Kütahya
***
3. MENDERES HÜKÜMETİ BAKANLAR KURULU
   17 MAYIS 1954 – 09 ARALIK 1955

Başbakan                                 Adnan MENDERES                İstanbul
Başbakan Yardımcısı                Fatih Rüştü ZORLU,
                                               Fuad KÖPRÜLÜ
Devlet Bakanları                      Mükerrem SAROL,
                                               Osman KAPANİ
                                               İ.Etem MENDERES
                                               Fahrettin ULAŞ,
                                               Fuat KÖPRÜLÜ
Adalet Bakanı                          Osman Şevki ÇİÇEKDAĞ
Milli Savunma Bakanı               İbrahim Etem MENDERES
İçişleri Bakanı                          Namık GEDİK
                                               İbrahim Etem MENDERES
Dışişleri Bakanı                        Fuat KÖPRÜLÜ
Maliye Bakanı                          Hasan POLATKAN
Milli Eğitim Bakanı                   Hüseyin Celal YARDIMCI
Bayındırlık Bakanı                     Kemal ZEYTİNOĞLU
İktisat ve Ticaret Bakanı           İbrahim Sıtkı YIRCALI
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı      Behçet UZ
Gümrük ve Tekel Bakanı          Emin KALAFAT
Ziraat Bakanı                           Nedim ÖKMEN
Ulaştırma Bakanı                      Mehmet Muammer ÇAVUŞOĞLU
Çalışma Bakanı                        Hayrettin ERKMEN
İşletmeler Bakanı                     Fethi ÇELİKBAŞ
                                               Samet AĞAOĞLU
***
4.MENDERES HÜKÜMETİ BAKANLAR KURULU
   09 ARALIK 1955 – 25 EKİM 1957

Başbakan                                 Adnan MENDERES
Devlet Bakanları                      Mehmet Cemil BENGÜ,
                                               Sami ERGİN
                                               F.Rüştü ZORLU,
                                               Emin KALAFAT
                                               H. A.  GÖKTÜRK, 
                                               Hüseyin Celal YARDIMCI
Milli Savunma Bakanı               Şemi ERGİN
İçişleri Bakanı                          İbrahim Etem MENDERES
                                               Namık GEDİK
Dışişleri Bakanı                        Fuat KÖPRÜLÜ
Maliye Bakanı                          Nedim ÖKMEN
                                                Hasan POLATKAN
Milli Eğitim Bakanı                    Ahmet ÖZEL
                                               Ahmet Tevfik İLERİ
Bayındırlık Bakanı                     Mehmet Muammer ÇAVUŞOĞLU
                                               İbrahim Etem MENDERES
İktisat ve Ticaret Bakanı           Fahrettin ULAŞ
                                               Abdullah AKER
                                               Zeyyat MANDALİNCİ
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı      Nafiz KÖREZ
Gümrük ve Tekel Bakanı          Hadi HÜSMAN
Ziraat Bakanı                           Esat BUDAKOĞLU
Ulaştırma Bakanı                      Arif DEMİRER
Çalışma Bakanı                        Mehmet Mümtaz TARHAN
İşletmeler Bakanı                     Samet AĞAOĞLU
Sanayi Bakanı                           Samet AĞAOĞLU
YENİ,                    . İktisat ve Ticaret Bakanlığı,          17.05.1954
                              . Sanayi Bakanlığı ,                        02.09.1957
                              . Basın – Yayın ve Turizm Bak.,     25.11.1957
                              . İmar ve İskan Bakanlığı ,              25.11.1957
                              . Koordinasyon Bakanlığı,   10.07.1958
***                                         
5. MENDERES HÜKÜMETİ BAKANLAR KURULU
    25 KASIM 1957 – 27 MAYIS 1960
Başbakan                         Adnan MENDERES          İstanbul
Başbakan Yardımcısı        Ahmet Tevfik İLERİ          Samsun
Başbakan Yardımcısı        Medeni BERK                   Niğde
Devlet Bakanı         Samet AĞAOĞLU                      Manisa
Devlet Bakanı         Ahmet Haluk SAMAN                Bursa
Devlet Bakanı         Emin KALAFAT                         Çanakkale
Devlet Bakanı         Abdullah AKER                           İzmir
Devlet Bakanı         Muzaffer KURBANOĞLU          Manisa
Devlet Bakanı         Yusuf İzzet AKÇAL                    Rize
Adalet Bakanı         Esat BUDAKOĞLU                    Balıkesir
                              Hüseyin Celal YARDIMCI          Ağrı,      27.05.1960
Milli Savunma Bakanı   Şemi ERGİN                          Manisa
                              İbrahim Etem MENDERES         Aydın, 27.05.1960
İçişleri Bakanı         Namık GEDİK                             Aydın
Dışişleri Bakanı       Fatih Rüşyü ZORLU                    Çanakkale
Maliye Bakanı         Hasan POLATKAN                    Eskişehir
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Celal YARDIMCI            Ağrı
                              M. Atıf BENDERLİOĞLU,          Yozgat,27.05.1960
Bayındırlık Bakanı   İbrahim Etem MENDERES           Aydın
                              Ahmet Tevfik İLERİ                    Samsun,27.05.1960
Ticaret Bakanı        Abdullah AKER                           İzmir
                              Hayrettin ERKMEN                     Giresun,27.05.1960
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Lütfi KIRDAR           İstanbul
Gümrük ve Tekel Bakanı    Hadi HÜSMAN                İstanbul
Ziraat Bakanı          Nedim ÖKMEN                           Gaziantep
Ulaştırma Bakanı     Fevzi UÇANER                           İzmir
                              Muzaffer KURBANOĞLU          Manisa
                              Şemi ERGİN                                Manisa,27.05.1960
Çalışma Bakanı       Hayrettin ERKMEN                     Giresun
                              Ahmet Haluk ŞAMAN                 Bursa, 27.05.1960
Sanayi Bakanı         Samet AĞAOĞLU                       Manisa
                              İbrahim Sıtkı YIRCALI                Balıkesir
                              Ahmet Sebati ATAMAN                                   Zonguldak,27.05.1960
Basın Yayın ve Turizm Bakanı     İbrahim Sıtkı YIRCALI                  Balıkesir
                                                  Ali Server SOMUNCUOĞLU        Sinop
İmar ve İskan Bakanı                  Medeni BERK                               Niğde              
                                                  Hayrettin ERKMEN                      Giresun,27.05.1960
Koordinasyon Bakanı                  Ahmet Sebati ATAMAN               İzmir
                                                 Abdullah AKER                             İzmir,    27.05.1960

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder